Expertise

Facilitaire interim projecten die betrekking hebben op huisvesting (concepten), implementatie van nieuwe facilitaire producten of diensten en verduurzaming kunnen door LIFE uitgevoerd worden. LIFE is gespecialiseerd in het van A naar B brengen. Belangrijk in projecten is om te starten met het goed in beeld brengen van kaders, eisen en wensen, waarna planning, kosten en kwaliteit continue bewaakt blijven. Resultaatgericht, maar zonder de mens factor uit het oog te verliezen. Enthousiast en zonder op te geven. LIFE kan ook ingezet worden als interim facilitair manager.

Huisvesting

Bij veranderingen in uw huisvesting is het belangrijk dat een facility professional vroegtijdig in het proces aan tafel zit. Hiermee kunnen vele toekomstige besparingen en ellende voorkomen worden. Wilt u uw huisvestingsconcept aanpassen of verbeteren? Of gaat u verbouwen of verhuizen? LIFE kan u adviseren, het project aansturen of de verhuizing coördineren.

Duurzaamheid

We zijn het aan onszelf verplicht om goed te zijn voor mens en natuur. Een Facility Manager kan hieraan een goede bijdrage leveren voor uw organisatie. LIFE heeft ervaring met vele duurzame maatregelen die echt niet altijd duurder zijn. Door creatief te kijken naar de wensen kunnen hele duurzame oplossingen gerealiseerd worden. En vergeet niet dat in 2023 uw kantoor minimaal energielabel C moet hebben!

Neem contact op, dan kunnen we vrijblijvend van gedachten wisselen over deze onderwerpen en wat LIFE daarin eventueel voor u zou kunnen betekenen.