Contactgegevens

LIFE interim

info@life-interim.nl

+31 (0)6 229 04 406 

Danielle van den Biggelaar

naar contactformulier

Life-interim projectmanagement

Uw interim Project Manager voor succesvolle projecten!

De meeste ondernemingen hebben ervaring met projecten die moeizaam verliepen, meer tijd of geld kostten dan begroot was of weinig succes opleverden. Als ervaren Project Manager kan LIFE uw facilitaire projecten binnen de gestelde tijd en het beschikbare budget realiseren.

Projecten zijn vaak complex, langdurig en kostbaar en er zijn veel mensen bij betrokken. Als opdrachtgever heeft u een plan voor ogen dat gerealiseerd moet worden, een doel dat gehaald moet worden of een innovatie die uitgewerkt moet worden. Maar hoe gaat u dat bereiken?

Het kan lastig zijn om de noodzakelijke expertise binnen het bedrijf te vinden en dat is precies waarbij een resultaatgerichte interim Project Manager u goede diensten kan bewijzen. LIFE kan u helpen met iedere fase van uw project. Het belangrijkste is dat u als opdrachtgever kunt aangeven wat u wilt; ik zorg er vervolgens voor dat het project wordt vormgegeven en op reguliere wijze verloopt.

Dat begint natuurlijk met het schrijven van een projectplan en na goedkeuring daarvan, met de bemensing. De PrinceII methodiek zal toegepast worden op een wijze die aansluit bij uw organisatie en doel. Zo houd ik als Project Manager volledige controle over het project, terwijl u op ieder gewenst moment inzicht kunt krijgen in de voortgang.

Leg mij uit wat uw plannen zijn en ik ga u helpen deze te realiseren!

Neem contact op over de mogelijkheden.

Life interim interimmanagement NIEUW

Interim Manager & Huisvesting

Zoekt u een goede interim Facility Manager die snel de lopende zaken kan oppakken, de interne cultuur begrijpt en doelstellingen met het team weet te realiseren? Dan bent u bij LIFE aan het goede adres.

Facilitaire afdelingen veranderen steeds meer naar Regie organisaties en Demand & Supply afdelingen. Efficiency en duurzaamheid worden steeds belangrijker. Op een toekomstgerichte wijze de huisvesting en facilitaire afdeling organiseren, zijn issues waar iedere Facility Manager mee te maken heeft/krijgt. Om deze veranderingen door te voeren, te optimaliseren of tijdelijk waar te nemen kan LIFE u ondersteunen.

Maar LIFE kan u ook helpen door tijdelijk een Facility Manager te vervangen die afwezig is vanwege zwangerschap of ziekte of bij tijdelijke onderbezetting. Door de ervaring bij meerdere organisaties en instellingen, ben ik snel up-and-running en draait de afdeling gewoon door totdat de vaste bezetting weer op orde is.

Huisvesting

Bij huisvestingstrajecten of andere grote projecten komt er veel extra werk bij de Facility Manager te liggen. LIFE kan ook in die situaties de Facility Manager optimaal ondersteunen door de dagelijkse werkzaamheden over te nemen of juist om de taken van het project op te pakken en de Facility Manager te adviseren.

Bij veranderingen in uw huisvesting is het belangrijk dat een facility professional vroegtijdig in het proces aan tafel zit. Hiermee kunnen vele toekomstige besparingen en ellende voorkomen worden. Het levert vele voordelen op als al bij het ontwerp van nieuwe huisvesting gelet wordt op praktische uitvoering en onderhoud in de toekomst. LIFE heeft ervaring met het aansturen van huisvestingsprojecten, adviseren van een bouwteam en het coördineren van verhuisbewegingen.

Duurzaamheid

We zijn het aan onszelf verplicht om goed te zijn voor mens en natuur. Een Facility Manager kan hieraan goede bijdrage leveren voor uw organisatie. LIFE heeft ervaring met vele duurzame maatregelen die echt niet altijd duurder zijn. Door creatief te kijken naar de wensen kunnen hele duurzame oplossingen gerealiseerd worden. Circulaire economie en de uitvoering van de participatiewet zijn oplossingen waarmee een LIFE interim Facility Manager uw organisatie kan helpen.

Neem contact op, dan kunnen we kennis met elkaar maken.

Life-interim Inkoop

Inkoop en Contractmanagement

Het belang van professionele inkoop en contractmanagement wordt de laatste jaren steeds beter ingezien. LIFE kan u helpen om capaciteitsproblemen op te lossen bij uw inkoopafdeling of contractmanagement en daarmee grote voordelen behalen.

LIFE is inzetbaar als Inkoop Manager, Commodity Manager of Inkoop Specialist. Een facilitair inkoopproject wordt projectmatig aangepakt waarbij niet alleen de prijs belangrijk is, maar vooral dat het gecontracteerde product of dienst past bij uw organisatie en budget. Daarbij moet al bij aanvang van het inkooptraject ruime aandacht zijn voor eventueel onderhoud en duurzame gevolgen.

Het gaat er vooral om de wensen van de interne klant te vertalen naar eisen & wensen, om slim in te kopen en per project kritisch te kijken naar het doel van en de manier waarop een aanbesteding vorm gegeven kan worden. Als interim inkoop specialist of contractmanager kan LIFE aanbestedingen uitvoeren en contracten beheren. Standaard wordt aandacht besteed aan duurzaamheid.

Wilt u vrijblijvend van gedachten wisselen over dit onderwerp en wat LIFE daarin eventueel voor u zou kunnen betekenen, neem dan contact op.